Trafikgruppen

Ved konstituerende bestyrelsesmøde blev nedsat en trafikgruppe.

Medlemmer:
Lone Vej-Johansen
Line Mussegaard Christensen
Katrine Lock-Larsen
Sarah Cecilie Boss
Signe Dalsgaard Urth

Læs mere om formålet med gruppens arbejde i referatet fra det konstituerende bestyrelsesmøde

Spørgeskema vedr. trafiksikkerhed og behov for offentlig transport i vores lokalområde


Hvad mener I om busser og trafiksikkerhed her i Lammestrup-Stubberup området, hvor I bor?

Vil
I være med til at skabe opmærksomhed og måske forandre de nuværende forhold, så kan I bidrage ved at deltage Landsbylaugets spørgeskemaundersøgelse (følg link)...

Trafik-sikkerheds og -behovs-undersøgelse Lammestrup/Stubberup

Svarene kan give os et billede af fælles behov, og dermed et ståsted, til det dialogmøde med politikere og trafikplanlæggere fra Køge Kommune der finder sted på Stubberupgård den 13. januar. I vil få mere info om selve mødet meget snart.

Vi håber, at mange husstande vil svare på spørgsmålene, så vi får et godt billede af de faktiske behov, udfordringer og ønsker blandt os. Vi skal have jeres svar i spørgeskemaet senest søndag den 2. januar 2022 kl. 16. Vi beder om ét samlet svar pr. husstand!

Jeres svar vil være anonyme, gemmes ikke og indgår kun som en del af det samlede svarresultat.

Hvis vi  må kontakte dig efterfølgende for opfølgende spørgsmål beder vi dig notere mail og/eller telefonnummer til sidst i spørgeskemaet

Tak for din tid!

Med venlig hilsen
Bestyrelsen for Lammestrup-Stubberup Landsbylaug
Lone, Katrine, Sarah, Karsten, Line, Signe, Kurt og Vita