Velkommen til
Lammestrup & Stubberup Landsbylaug

Opdateret 29. marts 2021

Lauget er under opstart, og alle i området vil snart have modtaget invitation og information om etablering af et fælles laug for Lammestrup, Stubberup og nærmest omegn. Har du ikke modtaget et infobrev kan du finde det her.

Vi håber alle vil se positivt på initiativet, og med denne webside vil opstartsgruppen informere om idéen bag et landsbylaug, kommende opstartsmøde, vedtægtsforslag m.m.

Du kan også besøge vores facebook-side, hvor der p.t. er lidt information at hente om andre lignende laug i Køge Kommune, og deres arbejde.

Indkaldelse til den stiftende generalforsamling vil også blive lagt op på disse to platforme senest 3 uger for mødets afholdelse. Her vil der også blive mulighed for at melde sig til valget af laugets bestyrelse. Du er også velkommen til at sende din mailadresse til vores nye mailpostkasse landsbylaug@outlook.dk, så registrerer vi, at du ønsker at deltage og sender dig en mail, når vi har nyt at berette – eller noget at spørge dig om.

 

Lammestrup & Stubberup Landsbylaug (under opstart) er tænkt som en frivillig forening for alle beboere i vores område, der har lyst til at deltage i fælles aktiviteter eller måske bare vil følge med i, hvad der rører sig herude.
 
Hvem kan være med?
Landsbylaugets område omfatter landsbyerne Lammestrup og Stubberup og den nærmeste omegn. Alle, der bor i de to landsbyer eller i en ejendom beliggende i landzone på Lammestrupvej, Stubberupvej, Ebbeskovvej og Bastebjergvej, er velkomne som medlemmer, og det er gratis at deltage.
 
Inden længe sender vi et brev ud til alle i området, hvor vi fortæller om tankerne om landsbylauget og inviterer til deltagelse i et fællesmøde (det bliver nok virtuelt p.g.a. Covid-19 situationen). I brevet vil vi også være mere information om laugets formelle stiftelse og om mulighederne for at deltage, både i den kommende bestyrelse og i laugets liv i øvrigt.
 
Hvorfor et Landsbylaug?
Der er rigtig mange gode grunde til at stifte et Landsbylaug, og en del af dem skal vi først til at finde på – i fællesskab.
 
Det overordnede formål er at understøtte et stærkt fællesskab på tværs af alle vores forskelligheder. Det kan forhåbentligt bidrage til at gøre levevilkårene i vores skønne område lettere og gerne sjovere. Det kan ske på mange måder.
 
Sammen er vi stærkere og får mere indflydelse:
Som Landsbylaug kan vi blive medlem af Køge kommunes Landsbyforum. Det giver os ret til at deltage i møder om kommunens landdistriktspolitik og vi får bedre muligheder for at blive hørt og inddraget i forhold, der har betydning for vores levevilkår her i udkanten af Køge kommune, hvor vi ofte kan føle os overset eller ligefrem “ kørt over” af kommunens prioriteringer. Det kan være om offentlig transport og trafiktryghed for bløde trafikanter eller helt andre, men vigtige temaer.
Det kan også gøre det lettere for os at få tildelt penge til projekter, der har betydning for vores liv på landet.
Som en del af Landsbyforum kommer vi ind i et fællesskab med mange andre Landsbylaug i Køge kommune, som vi kan blive inspireret af, få erfaringer fra og samarbejde med.
 
Endelig og ikke mindst er Landsbylauget tænkt som et sted, hvor vi kan skabe nye uformelle fællesskaber på kryds og tværs ud fra interessser og ideer.
Måske ender det med en fælles sommerfest, loppemarked, små interessefora som svampetursgrupper, strikkegrupper, hønseholdsgrupper, vandregrupper, øl- eller vinlaug mv. Kun fantasien sætter grænser 😊
 
 

Få inspiration fra et andet Landsbylaug i Køge Kommune (Lidemark bylaug) her: https://lidemarkby.dk/bylaug/om-bylauget/

 
Vi håber, at rigtig mange har lyst til at deltage aktivt i at få vores nye landsbylaug op at stå og leve.
 
 
Mange nabohilsner fra opstartsgruppen for
 
Lammestrup & Stubberup Landsbylaug