Aktiviteter

Her vil du løbende kunne finde information om kommende (igangværende) og tidligere aktiviteter.

Du kan også følge med i nyheder, aktiviteter og debat via vores Facebookgruppe Lammestrup & Stubberup Landsbylaug. Anmod om medlemskab på Facebook og vi godkender dig.

Du er også velkommen til at sende din mailadresse til vores nye mailpostkasse landsbylaug@outlook.dk, så registrerer vi, at du ønsker at deltage og sender dig en mail, når vi har nyt at berette – eller noget at spørge dig om.

Vi håber, at rigtig mange har lyst til at deltage aktivt i at få vores nye landsbylaug op at stå og leve 😊

Mange nabohilsner fra opstartsgruppen for Lammestrup & Stubberup Landbylaug

Nyt om stiftende møde til landsbylauget på søndag den 21. Juni

Vi aflyser loppemarkedet kl. 12 på søndag den 6. Juni 2021 og “nøjes” med stiftende generalforsamling til landsbylauget samme dag kl. 14 på vores eng nord for Lammestrupvej 34. Forhåbentligt kan vi arrangere et loppemarked i laugets regi på et andet tidspunkt. Vi har...

Søndag d. 6. juni kl. 14:00.

Stiftende generalforsamling

Kære naboer i Lammestrup, Stubberup og opland.

I inviteres til stiftende generalforsamling for Lammestrup & Stubberup Landsbylaug:

SØNDAG DEN 6. JUNI 2021 kl. 14:00

i haven hos Lone & Preben, Lammestrupvej 34 

Tag kaffen med. Vi sørger for kagen.

Læs mere …

Mandag d. 19. april 2021

Planlægningsmøde før Stiftende Generalforsamling

Mandag d. 19 kl. 20:00 – 21:00 afholdes indledende møde via Microsoft Teams.

På dagsorden er oplæg til kommende vedtægter samt planlægning af selve den stiftende generalforsamling.

Har du lyst til at deltage i dette planlægningsmøde er du velkommen til at kontakte gruppen på landsbylaug@outlook.dk

29. marts 2021

Udsendelse af infobrev

Infobrev er ved at blive husstandsomdelt til alle i Lammestrup, Stubberup og omegn.

Du kan også finde infobrevet her.

8. marts 2021

Initiativgruppe – opstart

Initiativgruppen har afholdt zoom-møde med snak om, hvordan vi griber det an at stifte et laug, får kontakt til alle, udformning af info-brev m.m.
Det egentlige laug kan ikke vedtages før der har været en stiftende generalforsamling.
Stiftende generalforsamling forventes afholdt i løbet af april el. maj 2021 og alle får besked og mulighed for at deltage.