Lammestrup & Stubberup Landsbylaug

Opdateret 9. januar 2023

Websiden ophører 9. marts 2023

Gå i stedet vores Facebook gruppe (link)

Bestyrelsen har besluttet at lauget fremover kun vil benytte Facebookgruppen ‘Lammestrup & Stubberup Landsbylaug’ som online kommunikation til medlemmer og interesserede.

Websiden nedlægges derfor ved udløb af abonnementsperioden d. 9. marts 2023.

Lammestrup & Stubberup Landsbylaug er en frivillig forening for alle beboere i vores område, der har lyst til at deltage i fælles aktiviteter eller måske bare vil følge med i, hvad der rører sig herude.

 
Hvem kan være med?
Landsbylaugets område omfatter landsbyerne Lammestrup og Stubberup og den nærmeste omegn. Alle, der bor i de to landsbyer eller i en ejendom beliggende i landzone på Lammestrupvej, Stubberupvej, Ebbeskovvej og Bastebjergvej, er velkomne som medlemmer, og det er gratis at deltage.
 
Hvorfor et Landsbylaug?
Det overordnede formål er at understøtte et stærkt fællesskab på tværs af alle vores forskelligheder. Det kan forhåbentligt bidrage til at gøre levevilkårene i vores skønne område lettere og gerne sjovere. Det kan ske på mange måder.
 
Sammen er vi stærkere og får mere indflydelse:
Som Landsbylaug kan vi blive medlem af Køge kommunes Landsbyforum. Det giver os ret til at deltage i møder om kommunens landdistriktspolitik og vi får bedre muligheder for at blive hørt og inddraget i forhold, der har betydning for vores levevilkår her i udkanten af Køge kommune, hvor vi ofte kan føle os overset eller ligefrem “ kørt over” af kommunens prioriteringer. Det kan være om offentlig transport og trafiktryghed for bløde trafikanter eller helt andre, men vigtige temaer.
Det kan også gøre det lettere for os at få tildelt penge til projekter, der har betydning for vores liv på landet.
Som en del af Landsbyforum kommer vi ind i et fællesskab med mange andre Landsbylaug i Køge kommune, som vi kan blive inspireret af, få erfaringer fra og samarbejde med.
 
Endelig og ikke mindst er Landsbylauget tænkt som et sted, hvor vi kan skabe nye uformelle fællesskaber på kryds og tværs ud fra interessser og ideer.
Måske ender det med en fælles sommerfest, loppemarked, små interessefora som svampetursgrupper, strikkegrupper, hønseholdsgrupper, vandregrupper, øl- eller vinlaug mv. Kun fantasien sætter grænser 😊
 
 

Få inspiration fra et andet Landsbylaug i Køge Kommune (Lidemark bylaug) her: https://lidemarkby.dk/bylaug/om-bylauget/

 
Vi håber, at rigtig mange har lyst til at deltage aktivt i at få vores nye landsbylaug op at stå og leve.
 
 
Mange nabohilsner fra opstartsgruppen for
 
Lammestrup & Stubberup Landsbylaug